Český Nordic Walking

Český Nordic Walking

V roce 2003 byla založena Česká asociace Nordic Walkingu, která se snaží o rozšíření Nordic Walkingu mezi širokou veřejnost a umožnění tak zdravého pohybu na čerstvém vzduchu zájemcům tohoto sportu po celý rok.  V Česku tak registrujeme neustále narůstající počet míst s výukou Nordic Walkingu a šíření osvěty tohoto zdraví prospěšného sportu.

Spolupracuji s významným propagátorem Nordic Walkingu v Česku, což je Český klub Nordic Walkingu a zejména jeho osvětové akce – Nordic Walking Tour. https://cknw.cz/oblastni-aktivity/