Lék proti stresu

Lék proti stresu

Jak tvrdí věhlasný fyzioterapeut Pavel Kolář, fyzická zátěž pomáhá odbourávat zátěž psychickou. Cílený vytrvalostní trénink spouští v metabolickém systému mechanismy pozitivní adaptace, která se dá perfektně využít k prevenci a léčbě řady onemocnění. A tak se obzvláště Nordic Walking hodí při vyrovnávání se se stresovou zátěží a také jako preventivní nástroj k adaptaci svého organismu tzn. budování větší odolnosti proti nezdravé míře stresu. Adaptační procesy se dějí i v oběhovém, respiračním, imunitním a centrálním nervovém systému. Obecně ochranný účinek pohybové aktivity snižuje nemocnost a úmrtnost o téměř 40% oproti  těm lidem, kteří mají sedavý způsob života bez pravidelných pohybových aktivit. V neposlední řadě poctiví pravidelní provozovatelé Nordic Walkingu ušetří v budoucnu nemalé finanční prostředky za léky, za sníženou schopnost pohybu a další neduhy „moderních“ civilizačních chorob. Pavel Kolář zmiňuje, že lékaři by měli být schopní pohybovou aktivitu předepisovat, jelikož se jedná o jeden z nejúčinnějších a nejlevnějších léků. Samozřejmostí pozitivních dopadů Nordic Walkingu je jeho pravidelnost.

Jan Amos Komenský: „Tělo, nechť své každodenní hýbání má.“