Týmový koučink s Nordic Walking

Týmový koučink s Nordic Walking

Nejprve trénink Nordic Walkingu např. se svým  pracovním týmem a potom zasednout k jednacímu stolu k týmovému koučování a využít lepšího
rozpoložení jednotlivých členů týmu k tvůrčím krokům rozvoje týmu nebo
práce na konkrétním projektu a tím dosahovat rychleji lepších výsledků a
budovat příjemnou a tvůrčí atmosféru na pracovišti.