Mentální koučink

Mentální koučink

Chcete něco změnit? Chcete rychleji dosahovat pokroků? Potřebujete si vyřešit problém? Chcete objevit nové možnosti? Chcete si něco ujasnit/rozhodnout?

Koučink je velmi praktická a rychle účinkující metoda pro řešení řady situací v práci, v podnikání i v osobním životě. Zejména v takových situací, které jsou pro vás nové, náročné či obtížné. Prostřednictvím dialogu s koučem si dokážete dobře nastavit své cíle a také jich rychle a efektivně dosáhnout. Pomocí koučování se snáze budete dostávat do stavu flow – plynutí, ve kterém se zvyšuje spokojenost a zrychluje se rozvoj vašich schopností. Díky koučování umíte lépe směřovat vaši pozornost, což hraje významnou roli ve vašem procesu učení a dosahování výkonu. K dosažení špičkových výkonů člověk potřebuje být mentálně uvolněný, umět se koncentrovat a být velmi všímavý a vnímavý k sobě a ke svému okolí.

Kouč je vlastně mentální průvodce na cestě klienta k jeho úspěchům, kde pomáhá nastavit a plánovat jeho trasu. Kouč klientovi pomáhá se na tu cestu (rozvoje) vůbec vydat, pak se na ní udržovat a také hlídá, aby se z cesty zbytečně nescházelo.

Díky zkušenostem z lektorování, byznysu a sportu pomáhám koučováním  najít rychlejší, a efektivnější  cesty za vašimi cíli a plány.  

V čem koučink pomáhá?

Posunete se ve svém rozvoji, objevíte skryté potenciály, rozšíříte své uvědomění, zvýšíte svou efektivitu a motivaci, bude se vám lépe spolupracovat, dozvíte se více o sobě, zvýšíte svou schopnost lépe využívat váš mozek, získáte lepší vnitřní rovnováhu, lépe se vám budou určovat priority a plnit úkoly, bude se vám lépe dařit stanovovat si cíle a snadněji jich dosahovat, lépe porozumíte situacím, ve kterých se nacházíte, rozšíříte si úhly pohledů, zvýšíte šance k plnění úkolů/činností, lépe zvládnete složitější období, spustíte tvorbu nových myšlenek.

Kdy se člověku hodí koučink?

Když potřebuje zvládnout změny a problémy.
Když si potřebuje ujasnit hodnoty a priority.
Když je přetížený, ve stresu a nervózní.
Když neví, jak se rozhodnout.
Když má pocit, že má na víc.
Když mu chybí motivace nebo sebevědomí.
Když má pocit, že ho práce nenaplňuje.
Když chce najít vnitřní rovnováhu.
Když má problémy se soustředit správným směrem.
Když ho čeká důležitý rozhovor, jednání, prezentace nebo projekt.
Když má z něčeho strach.
Když nestíhá.
Když chce být produktivnější a efektivnější.

Osobní koučink probíhá formou osobního setkávání a dialogu klienta a kouče. Je to vztah dvou rovnocenných partnerů, založený na vzájemné důvěře. Každý z nich je přitom expertem v určité oblasti:

Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svůj život, svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit. Má představy a přání, kterých chce dosáhnout.

Kouč je expertem na oblast koučování. S nadhledem a zkušenostmi z řešení různorodých situací dokáže řešené téma vhodně strukturovat. Klade klientovi v pravou chvíli takové otázky, které mu umožňují podívat se na věc jinýma očima, z jiných úhlů pohledu, uvědomit si nové věci v tématu, uvolnit jeho kreativitu, hledat a nalézat nová a často nečekaná řešení. Kouč přitom nemusí být odborníkem na klientovu práci či profesi. Je však odborníkem na způsob hledání a vytváření řešení.

Z bohaté praxe manažera, obchodníka a lektora využívám zkušeností a znalostí v oblasti sebe-disciplíny, vůle, osobní efektivity, zvládání vlastní lenosti, zvládání stresu, hledání motivace, hledání sebe sama a vlastních hodnot, určování priorit, řešení konfliktů a jiných komunikačních problémů nejen v klasickém pojetí ale i z pohledu leadershipu.