Zdravotní sport

Zdravotní sport

Stejně jako u jiných sportů i u Nordic Walkingu lze neustále posouvat hranice – vylepšovat techniku, zvyšovat náročnost.

Někteří kovaní sportovci mohou namítat, že se jedná o obyčejné s prominutím „babské chození s holemi“, ale po proniknutí do detailů NW, zjistíte, že naučit se správně zkoordinovat všechny úkony, a HLAVNĚ skutečně je dodržovat v průběhu celé třeba i 10km tratě není v prvních týdnech až měsících provozování Nordic Walkingu úplně samozřejmé, jelikož máme zažitou celou řadu špatných pohybových stereotypů, které přeučit je těžší než se učit něco čistě nového. Dle renomovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře trvá několik týdnů až půl roku než se nové cvičení, nová postura zafixuje v mozku a stane se běžným pohybem. V průběhu tohoto období je obzvláště důležité, aby se v mozku fixovaly skutečně správné pohyby, k čemuž vám pomůže dohled a vedení zkušeného instruktora. V průběhu období fixace-učení je nutné člověka správně navádět a opravovat, protože cvičí něco, co dosud neznal, co si musí nově prožít a nově zafixovat v hlavě. Změna jednoho článku v těle ovlivňuje všechny ostatní části organismu, který za optimálních podmínek funguje jako ten nejdokonalejší vynález. Vynález, který se však špatným užíváním snadno deformuje.

Naučením se správným technikám a koordinaci všech zapojených svalů a končetin navíc procvičujete i svůj mozek – zvyšujete jeho schopnosti, zejména zapojením a součinností obou hemisfér, což má přirozené pozitivní důsledky pro vás i v jiných oblastech vašich činností (vzdělávání, pracovní úkoly,….).

Správné provádění Nordic Walkingu je zaměřeno na co nejkomplexnější využití svalů. Hlavním cílem tréninku Nordic Walking není jen nabírání svalové hmoty, ale rozvoj celkové kondice a obratnosti. Sport Nordic Walking je určen pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, váhu nebo sportovní dovednosti, s tím, že každý může cvičit s jinou intenzitou.