Zapojení celého těla

Zapojení celého těla

Základem je souhra pohybů dolních a horních končetin s využitím NW holí. Tato součinnost vede k aktivaci převážné většiny svalů našeho těla tak, jak je to pro organismus přirozené. Při Nordic Walkingu zjistíte, že svaly nevykonávají aktivitu odděleně, nýbrž do pohybu zapojují tělo komplexně, což se samozřejmě děje při všech našich pohybech v každodenním životě. Často si však při pohybech a zejména při chůzi a stání a sezení snažíme různě ulevovat, čímž se bohužel učíme špatným pohybovým stereotypům, které v dlouhodobém kontextu mají negativní až degenerativní důsledky. Díky NW se naučíme vnímat souvislosti drobných odchylek pohybů, čímž dáváme základ pro zlepšování správných pohybových návyků a odbourávání zlozvyků nejen pro tréninky NW, ale vlastně pro celé naše chození.

V Nordic Walkingu i u běžných aktivit v každodenním životě se neobejdeme bez pohybů, které vedou k zapojení více kloubů najednou a je zde použita síla celého těla. Klady cviků, které zapojují větší množství svalových skupin a kloubů jsou ve větší míře účinnější oproti cvikům, které jsou orientovány jen na jeden kloub. Začlenění velkého počtu svalových skupin do pohybu je užitečné pro metabolické i hormonální odezvy a efektivní využití našeho nejen tréninkového času.

Úkolem severské chůze je vyvážené a všestranné zpevnění svalového korzetu, formování postavy a snižování nadváhy. Pravidelným tréninkem posilujeme oběhovou a dýchací soustavu, zlepšujeme funkci pohybového aparátu a zvyšujeme aerobní kapacitu plic.

Bolesti zad z klasické chůze mohou vznikat nejčastěji, pokud chodíme pomalu nebo se tzv. „couráme“  například  při procházkách v nákupních centrech a naše svaly nemusí držet tělo tak, jak má být vzpřímené. Hovíme si. Pokud chodíme pomalu, tak váha těla snadněji padá na šlachy a ne na svaly. Šlachy tak „taháme“ nesprávnými směry, až začnou bolet. Naopak napřímená a svižná chůze svaly lépe využívá.

Hlavní zapojené partije při Nordic Walkingu

 • Pletenec ramenní
 • Spoj mezi páteří a pánví
 • Protáčení pánve – zátěž bederní páteře
 • Kyčelní klouby
 • Kolenní klouby
 • Hlezenní kloub

Dochází k pohybu celého kosterního skeletu a jeho svalového korzetu, který se dělí na svaly:

a/ posturální – udržující postavu pohromadě

b/ kinetické – které mají za úkol pohyb svalů – flexi (stažení) a extenzi (natažení)

Hlavní zapojené svaly při Nordic Walkingu

 • vzpřimovače trupu
 • svaly mezi lopatkami
 • široký sval zádový
 • břišní (přímý břišní a šikmé břišní svaly)
 • trapézový sval
 • deltový sval
 • biceps a triceps
 • svaly předloktí
 • čtyřhlavý sval stehenní
 • kyčelní svaly
 • bederní svaly
 • sval lýtkový
 • krejčovský