Jak se postupuje při individuálním koučování?

Jak se postupuje při individuálním koučování?
  1. První setkání s koučem, trvá cca 30 minut, je zdarma a zcela nezávazné. Cílem je zjistit možnosti spolupráce, vyjasnit očekávání a ověřit si „kompatibilitu“ mezi klientem a koučem (ne každý kouč „sedne“ každému klientovi). Součástí prvního setkání je také dohoda o délce, formě, frekvenci a místě dalších koučovacích schůzek.
  2. Následuje objednávka ze strany zadavatele (firma nebo jednotlivec) nebo uzavření smlouvy.
  3. V prvním sezení s klientem upřesníme a specifikujeme cíle koučinku a připravíme plán, jak cílů dosáhnout, hledáme a stanovujeme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění cílů. (body 1-3 lze provést v jednom dni dohromady a je to tak i obvyklé)
  4. V dalších sezeních hledáme konkrétní kroky a řešení, vedoucí k naplnění specifikovaných cílů. Při každém sezení si zároveň ověřujeme pokroky, kterých již bylo dosaženo, a klient dostává od kouče zpětnou vazbu.
  5. Závěrečné sezení obsahuje navíc celkové vyhodnocení efektu koučování a doporučení k dalšímu rozvoji klienta.
  6. Jedno sezení s klientem trvá dle dohody 60 – 90 minut, vhodný interval mezi schůzkami je 3 – 4 týdny. Počet schůzek se odvíjí od řešeného tématu a nastavených cílů. Obvyklých je 5 – 15 koučovacích sezení v přibližně měsíční frekvenci. V návaznosti na to se doporučuje pokračovat v kvartální nebo volnější frekvenci.

Mezi naplánované termíny lze vložit i ad hoc koučink v případě náhlé potřeby např.  přípravy na důležité obchodní jednání nebo prezentaci nebo kritický rozhovor v osobním či pracovním životě.