Výhody mentálního koučinku ve sportu i obecně

Výhody mentálního koučinku ve sportu i obecně

Vítěz se rodí v nitru.

Mentální koučink ve sportu se používá ke zvyšování psychické odolnosti jedince, aby se vypořádal s těžkými situacemi a negativními emocemi. Sportovec může být jakkoliv fyzicky i motoricky nadaný, ale bez úsilí a odhodlání nemůže dosáhnout špičkové výkonnosti. Koučink pomáhá sportovcům soustředit pozornost, zvyšovat sebedůvěru, snižovat nervozitu a strach a udržet si vytrvalost. Pokud se nepodaří sportovci vybudovat a udržet si vůli k dosahování svých cílů, dochází často potom ke snižování schopností se dále zlepšovat a v případě i dílčího neúspěchu tito jedinci pak obvykle rezignují na hledání a dosahování řešení.

Díky koučování se naučíte zvládat stres, což zvyšuje výkonnost. Míra dovednosti zvládat stres je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na úspěchu nebo neúspěchu. Pozitivní reakcí na stres jedinci naopak jsou schopni dosahovat lepších výkonů. Stres zejména ve sportu lze využít k jedincovu rozvoji. Techniky mentálního tréninku Vám pomohou překonávat překážky, splnit si sny a posouvat se dál. Rozvíjet se.

Mentální koučink pomáhá odvádět lepší výkony pod tlakem. Naučíte se tlaku odolávat, být v klidu a soustředit se na Váš cíl a tak vyniknout nad ostatními. A je jedno jestli je to na hřišti nebo v zasedačce.