Týmový koučink

Týmový koučink

Týmový koučink se používá jako efektivní nástroj rozvoje a zvyšování efektivity pracovních týmů. Týmový koučink se orientuje na hledání řešení a dosahování výsledků. Díky tomu se skupina energizuje a směřuje ke konkrétním akčním krokům, které ji vedou k požadovanému cíli, k lepšímu výkonu, k vyšší motivaci a  ke spokojenosti lidí.

Týmový koučink představuje jedno nebo několik setkání, kdy si tým s podporou kouče stanovuje společné cíle a hledá efektivní řešení k jejich dosažení. Jedná se o vhodný doplněk školení, který se však od školení zaměstnanců zásadně liší v míře zapojení koučovaných do zodpovědnosti za dosažený výsledek.

Nejčastější zadání a přínosy týmového koučinku

Týmový kouč řídí proces koučinku, moderuje, vyzývá a vede celou skupinu k hledání souvislostí, prohlubuje uvědomění a vede ke změně pohledu a přístupu na daný problém nebo situaci. Kouč aktivně zapojuje do práce všechny účastníky a vede skupinu k nacházení nejvhodnějších postupů řešení.

  • Hledání a definování společných řešení, plánů, strategií, vizí a jejich aplikace v praxi
  • Řešení konkrétního projektu
  • Problémy v komunikaci a způsobech řízení
  • Odstranění bariér, větší otevřenost
  • Zvýšení zaměstnanecké spokojenosti, zlepšení firemní kultury
  • Zlepšení spolupráce, synergie (lze i napříč více týmy nebo odděleními)
  • Posílení týmové odpovědnosti a týmové komunikace
  • Zvýšení výkonnosti,  soudržnosti a motivace týmu
  • Využití potenciálu jednotlivých členů týmu a týmu jako celku

Metodika koučinku:

Techniky integračního koučování. Začíná se tzv. 0. sezením, kde kouč seznámí s následným průběhem a domluví se zadavatelem četnost, termíny, lokalitu, témata (aspoň orientačně), případné výstupy.